Elektronika

Elektronika

Školské kolo: do 20.10.2018
Krajské kolo: 27.11.2018

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl)
  • B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl)
Strojárstvo

Strojárstvo

Školské kolo: do 17.10.2018
Krajské kolo: 19.11.2018

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci stredných škôl)
  • B1 (žiaci stredných škôl)
  • B2 (žiaci stredných škôl)
  • C (žiaci stredných škôl)

Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 20.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 30.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018Elektronika - krajské kolo

Krajské kolo pre všetky kategórie sa uskutoční 30.11.2017. Tešíme sa na všetkých účastníkov a budeme im držať palce.

V prípade, že neviete presne kto u Vás v kraji organizuje krajské kolo, tak celý zoznam organizátorov nájdete na stránke siov.sk.

15. November, 2017


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 20.10.2017

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 30.11.2017 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

10. October, 2017


WebDeveloper - Zadanie školského kola

Školské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

Riešenie odovzdávajú iba súťažiaci, ktorých škola neorganizuje školké kolo pre nedostatok súťažiacich (Hodnotí ich odborná komisia CVTI SR - ŠVS BB).

Školy si hodnotia samy a cez portál nahodia iba výsledky jednotlivých súťažiacich.


Grafik - Zadanie školského kola

Školské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip


Zadanie pre školské kolo - informácie

Zadanie pre kategóriu WebDeveloper bude jednotné pre všetkých súťažiacich z jednotlivých stredných škôl Slovenska. Súťažné úlohy dostanú školy včas pred samotnou súťažou.

Ako po minulé roky, kategórie WebDeveloper sa môžu zúčastniť žiaci aj na školách, ktoré neorganizujú školské kolo (majú menej ako 3 súťažiacich). Hodnotiť mimoškolských, bude odborná hodnotiaca komisia CVTI SR - ŠVS BB.


Školské kolo - informácie

Súťažiaci budú súťažiť sami za seba - podobne ako je to v ostatných kategóriach (Programovanie A/B, Strojárstvo, Elektronika).

Školské kolo sa uskutoční:

  • kategória A,B: 16. októbra 2018 (utorok)
  • kategória Web: 17. októbra 2018 (streda)
  • kategória Grafik: 17. októbra 2018 (streda)

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kolaŠkolské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 17.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018Strojárstvo - krajské kolo

Krajské kolo pre všetky kategórie sa uskutoční 29.11.2017. Tešíme sa na všetkých účastníkov a budeme im držať palce.

V prípade, že neviete presne kto u Vás v kraji organizuje krajské kolo, tak celý zoznam organizátorov nájdete na stránke siov.sk.

15. November, 2017


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 20.10.2017

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 20.11.2017 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

10. October, 2017