Elektronika

Elektronika

Školské kolo: do 13.11.2020
Krajské kolo: 24.11.2020

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ)
  • B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ)
Programovanie

Programovanie

Školské kolo A,B: 27.10.2020
Školské kolo Web, Grafik: nekoná sa
Krajské kolo: 25-26.11.2020

Súťažné kategórie:

Strojárstvo

Strojárstvo

22. Ročník - zrušený

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci stredných škôl)
  • S (žiaci stredných škôl)
  • R (žiaci stredných škôl)
  • C (žiaci stredných škôl)

Krajské kolo - dištančne

Usmernenie ku krajským kolám ZENIT dištančne:

10. November, 2020INFORMÁCIA

pre zabezpečenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a elektronike

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl

D I Š T A N Č N E

Na základe obmedzených možností fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž ZENIT 2020/2021 prebehne v alternatívnej forme – online, dištančne resp. kombinovane. Vychádzajúc z predbežného vyhlásenia súťaže 37. ročníka ZENIT v programovaní, 37. ročníka ZENIT v elektronike a 22. ročníka ZENIT v strojárstve pod číslom MŠVVaŠ SR 2020/15874:6-A2200 z 13. septembra 2020 v súvislosti s COVID-19, (ktoré Vám doručilo MŠVVaŠ SR s prílohou OTP- prezenčná forma) metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a Celoštátna odborná komisia súťaže ZENIT aktuálne pripravujú úpravu organizačno-technických pokynov pre alternatívu režimu obmedzenia – dištančne.

Organizačné pokyny sú zostavené v nadväznosti na Organizačný poriadok súťaží ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 7. septembra 2017 pod číslom 2017/971:58-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 25.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 20.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 30.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018


Krajské kolo 2020/21 - výsledky

Krajské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky:

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

  • opravené/nahodené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
  • neporovnávajte sa s inými krajmi. Nemalo by to zmysel. Každý krajský organizátor mal svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.

7. December, 2020


Programovanie A,B - krajské kolo

Krajské kolo sa koná 26. Novembra, začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Viac informácií na adrese zenit.ksp.sk

26. November, 2020


Grafik - Zadanie krajského kola

Krajské kolo sa koná 25. Novembra, začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Zadanie bude zverejnené o 8:00

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip


Webdeveloper - Zadanie krajského kola

Krajské kolo sa koná 25. Novembra, začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Zadanie bude zverejnené o 8:30

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip


Krajské kolo - dištančne

Usmernenie ku krajským kolám ZENIT dištančne:

10. November, 2020


INFORMÁCIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl sa 22. ročník ZENIT v strojárstve neuskutoční.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 17.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018Strojárstvo - krajské kolo

Krajské kolo pre všetky kategórie sa uskutoční 29.11.2017. Tešíme sa na všetkých účastníkov a budeme im držať palce.

V prípade, že neviete presne kto u Vás v kraji organizuje krajské kolo, tak celý zoznam organizátorov nájdete na stránke siov.sk.

15. November, 2017