Elektronika

Elektronika

Školské kolo: do 22.10.2021
Krajské kolo: 25.11.2021

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ)
  • B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ)
Programovanie

Programovanie

Školské kolo A,B: 19.10.2021
Školské kolo Web, Grafik do 20.10.2021

Krajské kolo A,B: 25.11.2021
Krajské kolo Web, Grafik: 24.11.2021

Súťažné kategórie:

Strojárstvo

Strojárstvo

Školské kolo realizovať do 22.10.2021
Krajské kolo: 30.11.2021

Súťažné kategórie:

  • A (žiaci stredných škôl)
  • S (žiaci stredných škôl)
  • R (žiaci stredných škôl)
  • C (žiaci stredných škôl)

Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 22.10.2021

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 25.11.2021 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2021


Krajské kolo - dištančne

Usmernenie ku krajským kolám ZENIT dištančne:

10. November, 2020INFORMÁCIA

pre zabezpečenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a elektronike

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl

D I Š T A N Č N E

Na základe obmedzených možností fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž ZENIT 2020/2021 prebehne v alternatívnej forme – online, dištančne resp. kombinovane. Vychádzajúc z predbežného vyhlásenia súťaže 37. ročníka ZENIT v programovaní, 37. ročníka ZENIT v elektronike a 22. ročníka ZENIT v strojárstve pod číslom MŠVVaŠ SR 2020/15874:6-A2200 z 13. septembra 2020 v súvislosti s COVID-19, (ktoré Vám doručilo MŠVVaŠ SR s prílohou OTP- prezenčná forma) metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a Celoštátna odborná komisia súťaže ZENIT aktuálne pripravujú úpravu organizačno-technických pokynov pre alternatívu režimu obmedzenia – dištančne.

Organizačné pokyny sú zostavené v nadväznosti na Organizačný poriadok súťaží ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 7. septembra 2017 pod číslom 2017/971:58-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 25.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019Grafik - Zadanie krajského kola

Krajské kolo sa bude konať dňa 24.11.2021 a začína 9:00, končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Zadanie a potrebné materiály sú k dispozícií na odkaze nižšie. Heslo k archívu bude zverejnené zajtra pred samotnou súťažou.
Školské kolo - informácie

Školské kolo kategória A,B sa uskutoční:

  • 19. októbra 2021 (utorok)

Školské kolo ZENIT v programovaní Grafický dizajnér a WEB Developer

  • Termín na predloženie mien výhercov školských kôl je do 22.10.2021

8. October, 2021


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 22.10.2021

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 23.11.2021 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2021


INFORMÁCIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl sa 22. ročník ZENIT v strojárstve neuskutoční.

20. October, 2020


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 18.10.2019

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

12. September, 2019


Školské kolo - informácie

Školské kolo je nutné realizovať do 17.10.2018

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola.

8. October, 2018