ZENIT v programovaní
Kategória Grafik

Usmernenie k súťaži Zenit v programovaní - kategória Grafik
Školské kolo, ročník 2019/20

Školské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

Úlohy školskej komisie:

 1. organizačne zabezpečiť školské kolá súťaží
 2. navrhovať a vymenúvať odborné hodnotiace komisie na súťažné kolá v škole
 3. Zadať výsledky súťažiacich na portáli. Na základe výsledkov budú následne pozvaní žiaci na krajské kolo, podľa kľúča, ktorý stanoví Slovenská komisia.

Spôsob vyhodnotenia súťaží.

 1. V súťaži hodnotia výsledky súťažiacich trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe.
 2. Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:
  1. pre školské kolo – riaditeľ strednej školy,
  2. pre krajské kolo – príslušný orgán štátnej správy,
 3. Odborné hodnotiace komisie stanovujú poradie víťazov a úspešných riešiteľov pre vecné ocenenia podľa zadaných kritérií.
 4. Odborné hodnotiace komisie dodržiavajú zásady pre objektívne hodnotenie súťažných prác v zmysle pokynov predsedu komisie v príslušnom súťažnom kole.
 5. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia.
 6. Rozhodnutie odborných hodnotiacich komisií je v príslušnom kole súťaže konečné.

Registrácia účastníkov školského kola

Pred samotnou súťažou je nutné aby sa účastníci zaregistrovali na tomto portáli. V prípade problémov s registráciou nás môžete kontaktovať na emaile zenit@svsbb.sk.