ZENIT v programovaní
Kategória WebDeveloper

História kategórie WebDeveloper pre školský rok 2013/14

Celoštátne kolo

Zadanie: zadanie-celostatne.pdf

Hodnotiaca schéma: hodnotiaca-schema-celostatne.pdf

Potrebné materiály: materials-celostatne.zip

Čas na vypracovanie zadania - 5 hodiny.

Krajské kolo

Zadanie: zadanie-krajske.pdf

Hodnotiaca schéma: hodnotiaca-schema-krajske.pdf

Potrebné materiály: materials-krajske.zip

Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.

Školské kolo

Zadanie: zadanie-skolske.pdf

Hodnotiaca schéma: hodnotiaca-schema-skolske.pdf

Potrebné materiály: materials-skolske.zip

Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.