ZENIT v programovaní
Kategória WebDeveloper

Usmernenie k súťaži Zenit v programovaní - kategória WebDeveloper
Školské kolo, ročník 2018/19

Úlohy školskej komisie:

 1. organizačne zabezpečiť školské kolá súťaží
 2. navrhovať a vymenúvať odborné hodnotiace komisie na súťažné kolá v škole
 3. Zadať výsledky súťažiacich na portáli. Na základe výsledkov budú následne pozvaní žiaci na krajské kolo, podľa kľúča, ktorý stanoví Slovenská komisia.

Spôsob vyhodnotenia súťaží.

 1. V súťaži hodnotia výsledky súťažiacich trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe.
 2. Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:
  1. pre školské kolo – riaditeľ strednej školy,
  2. pre krajské kolo – príslušný orgán štátnej správy,
 3. Odborné hodnotiace komisie stanovujú poradie víťazov a úspešných riešiteľov pre vecné ocenenia podľa zadaných kritérií.
 4. Odborné hodnotiace komisie dodržiavajú zásady pre objektívne hodnotenie súťažných prác v zmysle pokynov predsedu komisie v príslušnom súťažnom kole.
 5. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia.
 6. Rozhodnutie odborných hodnotiacich komisií je v príslušnom kole súťaže konečné.

POZOR! Súťažiaci pracuje samostatne a je tak aj hodnotený.

Hardvérové vybavenie učebne:

Každý súpťažiaci bude mať k dispozícií počítač/notebook s operačným systémom Windows 7 alebo vyšším.

Kvôli testovaniu by mali byť nainštalované priehliadače: Google Chrome, Mozilla Firefox, prípadne ďalšie z uvedených: Internet Explorer/Edge (aspoň verzia 9), Opera, Safari

Súťažiaci si môže priniesť vlastnú myš, klávesnicu.

Softvérové vybavenie učebne:

Grafické editory: Gimp 2.8+, Photoshop CS2+

Textové editory: Notepadd++, PSPad, NetBeans, Sublime Text 3


Vzhľadom k tomu, že súťažiaci budú pracovať s jazykom PHP, je nutné aby mali zabezpečený HTTP server a to buď lokálny, alebo externý (napríklad školský server).

Najjednoduchšie riešenie je nainštalovať balíček XAMPP, alebo Uniform Server, alebo UwAmp, ktoré obsahujú všetky potrebné balíčky na vytvorenie servera (Apache+MySQL+PHP).

V prípade, že chcete inštalovať samostatne, alebo už máte funkčný server, v tom prípade musí spĺňať nasledujúce požiadavky:


Čo sa týka softvérového vybavenia, odporúčame Vám stretnúť sa so žiakmi, ktorí budú u Vás súťažiť, a dohodnúť sa s nimi na tom, čo používajú. Je dosť pravdepodobné, že z toho, čo by malo byť nainštalované, budú všetci pracovať len s jedným programom a nebude teda nutné inštalovať ostatné programy.

Súťažiaci môžu používať vlastné tlačené materiály/knihy. Prípadne offline PHP manuál, ktorý môžete stiahnuť na tomto odkaze.

ZMENA! V školskom kole sú PHP, CSS a iné frameworky POVOLENÉ.

Zoznam povolených frameworkov a knižníc:

stiahnuť všetky frameworky a knižnice

Offline manuál a dokumentácia:

V prípade, že sa medzi povolenými frameworkami/knižnicami nenachádza práve ten váš obľúbený, môžete nás kontaktovať a my sa pozrieme či je vhodný a bude zaradený medzi povolené frameworky

DÔLEŽITÉ!!! Používaním ľubovolného frameworku/knižnice nesiete plnú zodpovednosť. To znamená, že ak daný framework/knižnica obsahuje chyby (napr. validačné) tak sa Vám odpočítavajú body za tieto chyby.

Škola, ktorá organizuje školské kole si svoje tímy hodnotí sama a pomocou portálu pridelí príslušné body.

Odborná komisia CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica bude hodnotiť iba tímy, ktorých školy neorganizujú školské kolo.

V prípade akýchkoľvek otázok z kategórie WebDeveloper kontaktujte Mgr. Tomáša Gieciho – CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica emailom na adrese: zenit@svsbb.sk