ZENIT v programovaní
Kategória WebDeveloper

Usmernenie k súťaži Zenit v programovaní - kategória WebDeveloper
Krajské kolo, ročník 2017/18

Úlohy krajskej komisie:

 1. organizačne zabezpečiť krajské kolá súťaží
 2. navrhovať a vymenúvať odborné hodnotiace komisie na súťažné kolá
 3. Zadať výsledky súťažiacich na portáli. Na základe výsledkov budú následne pozvaní žiaci na celoštátne kolo, podľa kľúča, ktorý stanoví Slovenská komisia.

Spôsob vyhodnotenia súťaží.

 1. V súťaži hodnotia výsledky súťažiacich trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe.
 2. Odborné hodnotiace komisie na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie vymenúva:
  1. pre školské kolo – riaditeľ strednej školy,
  2. pre krajské kolo – príslušný orgán štátnej správy,
 3. Odborné hodnotiace komisie stanovujú poradie víťazov a úspešných riešiteľov pre vecné ocenenia podľa zadaných kritérií.
 4. Odborné hodnotiace komisie dodržiavajú zásady pre objektívne hodnotenie súťažných prác v zmysle pokynov predsedu komisie v príslušnom súťažnom kole.
 5. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia.
 6. Rozhodnutie odborných hodnotiacich komisií je v príslušnom kole súťaže konečné.

POZOR! Súťažiaci pracuje samostatne a je tak aj hodnotený.

Hardvérové vybavenie učebne:

Každý súpťažiaci bude mať k dispozícií počítač/notebook s operačným systémom Windows 7 alebo vyšším.

Kvôli testovaniu by mali byť nainštalované priehliadače: Google Chrome, Mozilla Firefox, prípadne ďalšie z uvedených: Internet Explorer/Edge (aspoň verzia 9), Opera, Safari

Súťažiaci si môže priniesť vlastnú myš, klávesnicu.

Softvérové vybavenie učebne:

Grafické editory: Gimp 2.8+, Photoshop CS2+

Textové editory: Notepadd++, PSPad, NetBeans, Sublime Text 3


Vzhľadom k tomu, že súťažiaci budú pracovať s jazykom PHP, je nutné aby mali zabezpečený HTTP server a to buď lokálny, alebo externý (napríklad školský server).

Najjednoduchšie riešenie je nainštalovať balíček XAMPP, alebo Uniform Server, alebo UwAmp, ktoré obsahujú všetky potrebné balíčky na vytvorenie servera (Apache+MySQL+PHP).

V prípade, že chcete inštalovať samostatne, alebo už máte funkčný server, v tom prípade musí spĺňať nasledujúce požiadavky:


Čo sa týka softvérového vybavenia, odporúčame Vám stretnúť sa so žiakmi, ktorí budú u Vás súťažiť, a dohodnúť sa s nimi na tom, čo používajú. Je dosť pravdepodobné, že z toho, čo by malo byť nainštalované, budú všetci pracovať len s jedným programom a nebude teda nutné inštalovať ostatné programy.

Súťažiaci môžu používať vlastné tlačené materiály/knihy. Prípadne offline PHP manuál, ktorý môžete stiahnuť na tomto odkaze.

V krajskom kole sú PHP, CSS a iné frameworky POVOLENÉ - dokonca vyžadované.

27.11.2018 - pribudol nám framework Vermal

Zoznam povolených frameworkov a knižníc:

stiahnuť všetky frameworky a knižnice

Offline manuál a dokumentácia:

V prípade, že sa medzi povolenými frameworkami/knižnicami nenachádza práve ten váš obľúbený, môžete nás kontaktovať a my sa pozrieme či je vhodný a bude zaradený medzi povolené frameworky

DÔLEŽITÉ!!! Používaním ľubovolného frameworku/knižnice nesiete plnú zodpovednosť. To znamená, že ak daný framework/knižnica obsahuje chyby (napr. validačné) tak sa Vám odpočítavajú body za tieto chyby.

V prípade akýchkoľvek otázok z kategórie WebDeveloper kontaktujte Mgr. Tomáša Gieciho – CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica emailom na adrese: zenit@svsbb.sk