ZENIT v programovaní
Kategória WebDeveloper

Celoštátne kolo

Realizácia Celoštátneho kola súťaže zručnosti a tvorivosti mladých ZENIT, v dôsledku pandemickej situácie, sa presúva na 28-31.marca 2022.

Podrobnejšie info v priloženom súbore.

Predseda Celoštátnej odbornej komisie súťaže ZENIT Mgr.Stanislav Slačka

21. January, 2022

WebDeveloper - Zadanie krajského kola

Krajské kolo sa bude konať dňa 24.11.2021 a začína 9:00, končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Zadanie a potrebné materiály sú k dispozícií na odkaze nižšie.

stiahnuť zadanie pre krajské kolo súťaže Web Developer

23. November, 2021

Vzorové zadanie pre školské kolo

Vzorové zadanie pre kategóriu WebDeveloper:

18. October, 2021

Školské kolo - informácie

Školské kolo kategória A,B sa uskutoční:

 • 19. októbra 2021 (utorok)

Školské kolo ZENIT v programovaní Grafický dizajnér a WEB Developer

 • Termín na predloženie mien výhercov školských kôl je do 22.10.2021
8. October, 2021

Aktuálne informácie

Na základe doterajších skúseností v súťaži ZENIT bude zmenený spôsob vyberania súťažiacih pre kategórie Grafický dizajnér a WEB Developer.

Keďže pri organizovaní školských kôl nevieme ako organizátor súťaže žiadnym spôsobom zabezpečiť priebeh alebo dohľad nad priebehom súťaže v hore uvedených kategóriách rozhodli sme sa zmeniť spôsob ich organizácie.

Pre organizovanie školských kôl bude každý rok stanovený termín na zaslanie mien výhercov školských kôl, ktorý bude potrebné splniť na to aby sa žiak / súťažiaci mohol zúčastniť krajského kola.

Organizovanie školského kola bude v kompetencii danej školy. Zadanie zo strany organizátora súťaže ZENIT bude mať pre školské kolá odporúčací charakter.

Na webstránke https://zenit.svsbb.sk/ budú sprístupnené kompletné zadania (s potrebnými súbormi aj s hodnotiacou tabuľkou) pre školské kolá v kategóriách Grafický dizajnér a WEB Developer. Stanovený čas na vypracovanie týchto zadaní sú 4 hodiny. Dodržiavanie rovnakých podmienok pre všetkých žiakov / súťažiacich ako aj času bude na škole samotnej.

Škola si však môže vypracovať vlastný systém alebo zadanie na základe ktorého bude vedieť spraviť selekciu najlepších žiakov, ktorých vyšle reprezentovať školu na krajské kolo.

Je potrebné vedieť, že zadanie zo strany organizátora súťaže ZENIT je vypracované v rámci rovnakej štruktúry ako zadania na krajskom a celoštátnom kole. Vypracovaním zverejneného zadania bude súťažiaci oboznámený so štruktúrou a formou s ktorými sa stretne na ďalších kolách

8. October, 2021


Webdeveloper - Zadanie celoštátneho kola

Celoštátne kolo sa koná 08.-09. marca. Čas na vypracovanie úloh je 8 hodín.

Zadanie bude zverejnené 15 minút pred začiatkom súťaže

9. March, 2021

Celoštátne kolo 2020/21

Celoštátne kolo sa bude konať 08. až 10. marca 2021

37. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční 08.-10. marca 2021. Realizátorom súťaže je Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno.

Každá kategória bude mať samostatný rozvrh.

Kategória A,B:
 • 09. marca - Streda od 08:00 do 12:00 - 4 hodiny
Kategória Web Developer:
 • Prvý modul: 08. marca - Utorok od 14:00 do 18:00
 • Druhý modul: 09. marca - Streda od 08:00 do 12:00

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 8 hodín.

Kategória Graphic Designer:
 • Prvý modul: 08. marca - Utorok od 14:00 do 18:00
 • Druhý modul: 09. marca - Streda od 08:00 do 12:00

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 8 hodín.

8. March, 2021

Krajské kolo 2020/21 - výsledky

Krajské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky:

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

 • opravené/nahodené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
 • neporovnávajte sa s inými krajmi. Nemalo by to zmysel. Každý krajský organizátor mal svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
7. December, 2020

Webdeveloper - Zadanie krajského kola

Krajské kolo sa koná 25. Novembra, začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Zadanie bude zverejnené o 8:30

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

24. November, 2020

Krajské kolo - dištančne

Usmernenie ku krajským kolám ZENIT dištančne:

10. November, 2020


Aktuálne informácie

 • Školské kolá v kategórii A,B budú prebiehať 27.10.2020 - Utorok
 • Školské kolá v kategórii Web a Grafik sa neuskutočnia.
 • Krajské kolá sa uskutočnia koncom mesiaca november 2020. Budeme Vás informovať po odsúhlasení aktualizácie OTP súťaže ZENIT.
 • 20. October, 2020

INFORMÁCIA

pre zabezpečenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a elektronike

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl

D I Š T A N Č N E

Na základe obmedzených možností fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž ZENIT 2020/2021 prebehne v alternatívnej forme – online, dištančne resp. kombinovane. Vychádzajúc z predbežného vyhlásenia súťaže 37. ročníka ZENIT v programovaní, 37. ročníka ZENIT v elektronike a 22. ročníka ZENIT v strojárstve pod číslom MŠVVaŠ SR 2020/15874:6-A2200 z 13. septembra 2020 v súvislosti s COVID-19, (ktoré Vám doručilo MŠVVaŠ SR s prílohou OTP- prezenčná forma) metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a Celoštátna odborná komisia súťaže ZENIT aktuálne pripravujú úpravu organizačno-technických pokynov pre alternatívu režimu obmedzenia – dištančne.

Organizačné pokyny sú zostavené v nadväznosti na Organizačný poriadok súťaží ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 7. septembra 2017 pod číslom 2017/971:58-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.

20. October, 2020

Krajské kolo 2019/20 - výsledky

Krajské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky:

Male upozornenia k výsledkom kategórie Grafik:

 • opravené/nahodené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
 • neporovnávajte sa s inými krajmi. Nemalo by to zmysel. Každý krajský organizátor mal svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
2. December, 2019

Školské kolo 2019/20 - výsledky

Školské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky

Male upozornenia k výsledkom kategóriu Grafik:

 • neporovnávajte sa s inými školami. Nemalo by to zmysel. Každá škola mala svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
 • Chceme tiež poprosiť všetkých, ktorí tak ešte nespravili, aby potvrdili po prihlásení súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR. Bez súhlasu totiž nemôžeme zverejniť všetky výsledky a nemôžeme ani poslať organizátorom krajského kola postupujúcich žiakov z jednotlivých škôl. Za pochopenie vopred ďakujeme.
12. November, 2019

OZNAM: WebDeveloper - zrušené

Celoštátna odborná komisia súťaže ZENIT rozhodla, že tento školský rok 2019/2020 sa kategória WEB neuskutoční z technických a personálnych dôvodov.

Ďalej rozhodla, že v kategórií Programovanie "A" postupujú do celoštátneho kola 2 súťažiaci z kraja

OTP Programovanie - dodatok

25. September, 2019

Školské kolo - informácie

Školské kolo sa uskutoční:

 • kategória A,B: 16. októbra 2019 (streda)
 • kategória Web: 17. októbra 2019 (štvrtok)
 • kategória Grafik: 17. októbra 2019 (štvrtok)

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 11.11.2019 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola

12. September, 2019Celoštátne kolo 2018/19

Celoštátne kolo sa bude konať 12. až 14. februára 2019

35. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční 12.-14. februára 2019 v Banskej Bystrici. Realizátorom súťaže je Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.

Každá kategória bude mať samostatný rozvrh.

Kategória A,B:
 • 13. februára - Streda od 08:00 do 12:00 - 4 hodiny
Kategória Web Developer:
 • Prvý modul: 12. februára - Utorok od 15:00 do 18:00
 • Druhý modul: 13. februára - Streda od 08:00 do 12:00
 • Tretí modul: 13. februára - Streda od 13:15 do 16:15

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 10 hodín.

Kategória Graphic Designer:
 • Prvý modul: 12. februára - Utorok od 14:00 do 18:00
 • Druhý modul: 13. februára - Streda od 08:00 do 12:00
 • Tretí modul: 13. februára - Streda od 13:15 do 16:45

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 11,5 hodín.

8. February, 2019

Krajské kolo 2018/19 - výsledky

Krajské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky:

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

 • opravené/nahodené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
 • neporovnávajte sa s inými krajmi. Nemalo by to zmysel. Každý krajský organizátor mal svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
26. November, 2018

WebDeveloper - Zadanie krajského kola

Krajské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Počas súťaže je zakázané použivať internetové pripojenie. Výnimku tvorí:

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

22. November, 2018

Školské kolo 2018/19 - výsledky

Školské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

 1. Mimoškolské riešenia (škola neorganizovala školské kolo)
  • opravené sú už všetky riešenia
  • súťažiaci boli hodnotený na základe súborov, ktoré odovzdali. V prípade, že sa neodovzdali všetky súbory, tak nebolo možné ani všetko vyhodnotiť (napr. export databázy).
 2. Školské riešenia (škola organizovala školské kolo a hodnotila komisia určená vedením školy)
  • opravené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
  • neporovnávajte sa s inými školami. Nemalo by to zmysel. Každá škola mala svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.

Chceme tiež poprosiť všetkých, ktorí tak ešte nespravili, aby potvrdili po prihlásení súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR. Bez súhlasu totiž nemôžeme zverejniť všetky výsledky a nemôžeme ani poslať organizátorom krajského kola postupujúcich žiakov z jednotlivých škôl. Za pochopenie vopred ďakujeme.

26. October, 2018

WebDeveloper - Zadanie školského kola

Školské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

Riešenie odovzdávajú iba súťažiaci, ktorých škola neorganizuje školké kolo pre nedostatok súťažiacich (Hodnotí ich odborná komisia CVTI SR - ŠVS BB).

Školy si hodnotia samy a cez portál nahodia iba výsledky jednotlivých súťažiacich.

17. October, 2018

Zadanie pre školské kolo - informácie

Zadanie pre kategóriu WebDeveloper bude jednotné pre všetkých súťažiacich z jednotlivých stredných škôl Slovenska. Súťažné úlohy dostanú školy včas pred samotnou súťažou.

Ako po minulé roky, kategórie WebDeveloper sa môžu zúčastniť žiaci aj na školách, ktoré neorganizujú školské kolo (majú menej ako 3 súťažiacich). Hodnotiť mimoškolských, bude odborná hodnotiaca komisia CVTI SR - ŠVS BB.

8. October, 2018

Školské kolo - informácie

Súťažiaci budú súťažiť sami za seba - podobne ako je to v ostatných kategóriach (Programovanie A/B, Strojárstvo, Elektronika).

Školské kolo sa uskutoční:

 • kategória A,B: 16. októbra 2018 (utorok)
 • kategória Web: 17. októbra 2018 (streda)
 • kategória Grafik: 17. októbra 2018 (streda)

Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 10.11.2018 realizátorovi krajského kola, ktorého určí odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Riaditeľ školy zodpovedá za odovzdanie zoznamu postupujúcich do krajského kola

8. October, 2018Celoštátne kolo 2017/18

Celoštátne kolo sa bude konať 20. až 22. marca 2018

34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční 20.-22. marca 2018 v Dolnom Kubíne. Realizátorom súťaže je SOŠ Polytechnická, Jelšavská 404.

Každá kategória bude mať samostatný rozvrh.

Kategória A,B:
 • 21. marca - Streda od 08:00 do 12:00 - 4 hodiny
Kategória Web Developer:
 • Prvý modul: 20. marca - Utorok od 15:00 do 18:00
 • Druhý modul: 21. marca - Streda od 08:00 do 12:00
 • Tretí modul: 21. marca - Streda od 13:00 do 16:00

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 10 hodín.

Kategória Graphic Designer:
 • Prvý modul: 20. marca - Utorok od 14:30 do 18:30
 • Druhý modul: 21. marca - Streda od 08:00 do 12:00
 • Tretí modul: 21. marca - Streda od 13:00 do 16:00

Celkovo budú mať súťažiaci k dispozícií 11 hodín.

5. March, 2018

Krajské kolo 2017/18 - výsledky

Krajské kolo máme úspešne za sebou a určite už všetci netrpezlivo čakáte na výsledky:

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

 • opravené/nahodené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
 • neporovnávajte sa s inými krajmi. Nemalo by to zmysel. Každý krajský organizátor mal svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
5. December, 2017

WebDeveloper - Zadanie krajského kola

Krajské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Počas súťaže je zakázané použivať internetové pripojenie. Výnimku tvorí:

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

29. November, 2017

Programovanie - krajské kolo

Školské kolo máme definitívne za sebou.

Čaká nás však krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa

 • kategórie A, B - 28. novembra 2017 (utorok)
 • kategória Grafik - 29. novembra 2017 (streda)
 • kategória WebDeveloper - 29. novembra 2017 (streda)

od 9:00 do 13:00. Čas na vypracovanie úloh je stanovený na 4 hodiny. Tešíme sa na všetkých účastníkov a budeme im držať palce.

V prípade, že neviete presne kto u Vás v kraji organizuje krajské kolo, tak celý zoznam organizátorov nájdete na stránke siov.sk.

Novinky:

15. November, 2017

Školské kolo 2017/18 - výsledky

Školské kolo máme úspešne za sebou a určite už na ne všetci netrpezlivo čakáte

Male upozornenia k výsledkom kategórie WebDeveloper a Grafik:

 1. Mimoškolské riešenia (škola neorganizovala školské kolo)
  • opravené sú už všetky riešenia
  • súťažiaci boli hodnotený na základe súborov, ktoré odovzdali. V prípade, že sa neodovzdali všetky súbory, tak nebolo možné ani všetko vyhodnotiť.
 2. Školské riešenia (škola organizovala školské kolo a hodnotila komisia určená vedením školy)
  • opravené ešte nie sú všetky riešenia – majte preto strpenie
  • neporovnávajte sa s inými školami. Nemalo by to zmysel. Každá škola mala svoju vlastnú komisiu, ktorá hodnotila svojim vlastným osobitým štýlom.
27. October, 2017

WebDeveloper - Zadanie školského kola

Školské kolo začína 9:00 a končí 13:00. Čas na vypracovanie úloh sú 4 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf a materials.zip

Riešenie odovzdávajú iba súťažiaci, ktorých škola neorganizuje školké kolo pre nedostatok súťažiacich (Hodnotí ich odborná komisia CVTI SR - ŠVS BB).

Školy si hodnotia samy a cez portál nahodia iba výsledky jednotlivých súťažiacich.

19. October, 2017

Spustenie registrácie

Dnes (12.10.2017) sa nám podarilo spustiť novú verziu portálu a konečne je tak prístupná registrácia pre školy, ktoré sa chcú zúčastniť kategíórie WebDeveloper a Grafik.

V prípade, že sa Vám vyskytne počas registrácie/nahadzovaní tímov problém, neváhajte nás kontaktovať emailovej adrese na zenit@svsbb.sk

Pevne veríme, že bude všetko prebiehať bez problémov a zažijeme ďalší kvalitný ročník súťaže ZENIT

12. October, 2017

Zadanie pre školské kolo - informácie

Zadanie pre kategóriu WebDeveloper bude jednotné pre všetkých súťažiacich z jednotlivých stredných škôl Slovenska. Súťažné úlohy dostanú školy včas pred samotnou súťažou.

Ako po minulé roky, kategórie WebDeveloper sa môžu zúčastniť žiaci aj na školách, ktoré neorganizujú školské kolo (majú menej ako 3 súťažiacich). Hodnotiť mimoškolských, bude odborná hodnotiaca komisia CVTI SR - ŠVS BB.

9. October, 2017

Rozdelenie kategórie WEB

Po skončení minulého ročníka súťaže ZENIT sa rozhodlo, že sa kategória WEB rozdelí na dve samostatné kategórie a to: Web a Grafik. Súťažiaci budú súťažiť sami za seba - podobne ako je to v ostatných kategóriach (Programovanie A/B, Strojárstvo, Elektronika).

Školské kolo sa uskutoční:

 • kategória A,B: 18. októbra 2017 (streda)
 • kategória Web: 19. októbra 2017 (štvrtok)
 • kategória Grafik: 19. októbra 2017 (štvrtok)
4. October, 2017


Celoštátne kolo 2016/17 - zadanie

Celoštátne kolo začalo o 8:00 a končilo o 18:00 (s prestávkami). Čistý čas na vypracovanie úlohy bol stanovený na 8,5 hodiny.

Súbory na stiahnutie: zadanie.pdf, materials.zip,

Počas súťaže bolo zakázané použivať internetové pripojenie. Výnimku tvorilo:

8. February, 2017

Celoštátne kolo 2016/17

33. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní + webdizajne sa uskutoční 7.-9. februára 2017 v Novom Meste nad Váhom. Realizátorom súťaže je Stredná priemyselná škola, Bzinská 11.

Čo nás ale hlavne zaujíma je kategória Web. Súťaž bude prebiehať v stredu 8.2.2017 a bude rozdelená na dve časti:

 • Prvá časť bude prebiehať doobeda - od 08:30 do 13:00 - 4,5 hodiny.
 • Druhá časť bude prebiehať poobede - od 14:00 do 18:00 - 4 hodiny.

Celkovo teda budú mať súťažiaci k dispozícií 8,5 hodiny.